top of page
logo.png

Η AbleBook ιδρύθηκε με πρωταρχικό της στόχο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και των ευάλωτων ομάδων, επιτρέποντας τους να συμμετέχουν στην κοινωνία και να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους άλλους. Επιπλέον, στοχεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα και να παρακινήσουμε καινοτόμες λύσεις για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

 

Το όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες, γύρω και πέρα από την προσβασιμότητα, έτσι ώστε τόσο οι ντόπιοι, όσο και οι επισκέπτες να μπορούν να ζήσουν την πόλη στο έπακρο. Η εστίαση της πλατφόρμας θα είναι στους ανθρώπους με αναπηρίες, όπου αναφέρονται οι χώροι και οι δραστηριότητες γύρω από την πόλη και με προτάσεις έτσι ώστε να την απολαύσουν καλύτερα.

 

Το AbleBook είναι εγγεγραμμένο ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και φιλοδοξεί να είναι μία από τις πρώτες κοινωνικές επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στην Κύπρο, μόλις τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία. Επίσης, ανήκει στην οικογένεια του Idea Innovation Center της Τράπεζας Κύπρου, όπου πέρασε με επιτυχία όλα τα στάδια της εκπαίδευσης που παρέχει σε startups καινοτόμες εταιρίες, με σκοπό την περεταίρω ανάπτυξη τους.

 

Μέσω της πλατφόρμας αυτής, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα που υπάρχει γύρο από την προσβασιμότητα αυτών των ατόμων, αλλά και γενικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό επιτυγχάνετε με την ψηφιοποίησει όλων των απαραίτητων πληροφοριών, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιους χώρους μπορούν να μεταβούν αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

 

Ας αναλύσουμε διεξοδικότερα, το τι παρέχει η πλατφόρμα μας. Ως λύση σε αυτήν την πρόκληση, το AbleBook στοχεύει στην δημιουργία μιας προηγμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα επιτρέπει σε δημόσιους, ιδιωτικούς οργανισμούς και εταιρείες να παραθέτουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε άτομα με αναπηρίες, ώστε η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών να καθίσταται ευκολότερη σε αυτά. Τα άτομα με αναπηρίες θα μπορούν έτσι, να σχεδιάζουν με το πάτημα ενός κουμπιού  το ταξίδι τους στην πόλη. Για παράδειγμα, κρατήστε ένα τραπέζι προσβάσιμο από αναπηρικά αμαξίδια σε ένα εστιατόριο, προσδιορίστε το πιθανό σημείο στάθμευσης και τις προσβάσιμες από αναπηρικά αμαξίδια διαδρομές γύρω από αυτό το εστιατόριο και εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τις δημόσιες συγκοινωνίες εντός της πόλης. Οι υπηρεσίες που οραματιζόμαστε να προσφέρουμε μέσω της πλατφόρμας, ξεπερνούν την ψυχαγωγία και περιλαμβάνουν την απαρίθμηση όλων των διαθέσιμων εγκαταστάσεων και δημόσιων υπηρεσιών και τη συγκέντρωση εταιρειών και μελλοντικών υπαλλήλων που άρουν τα εμπόδια λόγω αναπηρίας. Ως πλατφόρμα που τα περιέχει όλα, το Ablebook δεν περιορίζει τις υπηρεσίες του σε άτομα με αναπηρίες, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες ευάλωτες ομάδες (π.χ. αλλεργίες, ειδικές διατροφικές απαιτήσεις κ.λπ.).

 

Μια αρχική εφαρμογή του AbleBook έχει ήδη διατεθεί στο κοινό μέσω του ιστότοπου μας (http://ablebook.com.cy/en/). Ο τρέχων ιστότοπος παρέχει μια λίστα με τους ισχύοντες νόμους και τα διαθέσιμα οφέλη για άτομα με αναπηρίες. Επιπλέον, καταλήξαμε σε συμφωνία με όλους τους δήμους της Κύπρου και μας έδωσαν μια λίστα με όλες τις δημόσιες θέσεις στάθμευσης αναπήρων, τις οποίες έχουμε συμπεριλάβει σε έναν διαδραστικό χάρτη, συγκεκριμένα το AbleMap. Είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, η πρώτη διαδικτυακή χαρτογράφηση μιας τέτοιας υπηρεσίας στην Κύπρο.

 

Για να εξελίξουμε το AbleBook, αποφασίσαμε να μετατρέψουμε το AbleBook σε μια ανεξάρτητη πλατφόρμα που θα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να παραθέτουν τις υπηρεσίες τους, να αλληλοεπιδρούν με υπάρχουσες πλατφόρμες έξυπνης πόλης και να κάνουν τις πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό. Αυτό θα μας επιτρέψει να συμπεριλάβουμε έξυπνα εργαλεία για τη δημιουργία διαδρομών και το σχεδιασμό που στοχεύουν τους ενδιαφερόμενους. Αναλυτικότερα το AbleBook θα περιλαμβάνει:

  1. Εταιρείες και τον οργανισμοί θα έχουν την δυνατότητα να παραθέσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας. Η καταχώριση μπορεί να περιλαμβάνει ενοποίηση διαθέσιμων χώρων στάθμευσης αναπήρων σε πραγματικό χρόνο.

  2. Crowdsourcing που θα χρησιμοποιηθεί ως αξιολογητής για τις αναφερόμενες εγκαταστάσεις.

  3. Απρόσκοπτη ενοποίηση με διεπαφές IoT και Smart City. Στόχος μας είναι να επιτρέψουμε στις Δημοτικές Κυβερνήσεις, στις Τοπικές Αρχές και στους Δήμους να συμπεριλάβουν έξυπνα δεδομένα υποδομής πόλης στην πλατφόρμα AbleBook, ενσωματώνοντας ένα Online Parking System.

  4. Ένα πρόσθετο στοιχείο που θα προστεθεί στην πλατφόρμα είναι αυτό των καταχωρίσεων για ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα με αναπηρία. Αυτό το εργαλείο στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες να εντοπίσουν θέσεις εργασίας για τις οποίες είναι επιλέξιμες και που θα ικανοποιήσουν την αναπηρία τους. Ταυτόχρονα, δίνει στους εργοδότες μια άλλη πλατφόρμα για τη διαφήμιση λιστών θέσεων εργασίας και συγκεκριμένα εκείνων που δεν αποκλείουν άτομα με αναπηρία.

Το AbleBook αποτελείτε από μια ομάδα νέων με όραμα. Η ομάδα μας περιλαμβάνει άτομα που έχουν μελετήσει το θέμα που θα εργάζονται σε κάθε τμήμα της εταιρείας, καταρτίζοντας έτσι μια σωστή κατανομή της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν τρία άτομα που εργάζονται για την εταιρεία.

 

Ένα βασικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι ο ιδρυτής και CEO Ανδρέας Βασιλείου, ένα άτομο με αναπηρία, ικανό να αναγνωρίζει καλύτερα τις δυσκολίες αυτών των ανθρώπων στην καθημερινή τους ζωή. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου με πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και MSc Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, όπου ασχολήθηκε με το Machine Vision  και το διαδικτυακό χώρο στάθμευσης που θα είναι ένα από τα κομμάτια που θα ασχοληθούμε. Τα άλλα δύο μέλη της ομάδας μας είναι ο CTO Λάμπρος Γιάγκου, ο οποίος βρίσκεται στο 4ο έτος σπουδών ως Web Designer & Developer, όπου θα αναλάβει τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου και του σχεδιασμού της εφαρμογής. Τέλος, ο CBO της εταιρείας Συμεών Στυλιανού, ο οποίος αποφοίτησε φέτος στον κλάδο Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνοντας το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας.

bottom of page